2x09 Katerina

2x09 Katerina

KATHERININA MINULOSŤ JE ODHALENÁ:

Elena sa stavia do nebezpečnej pozície, keď sa pokúša zistiť pravdu o Katherininej minulosti, ktorá môže ovplyvniť jej vlastnú budúcnosť. S vedomím, že Stefan by nikdy nesúhlasil s jej plánom, Elena zloží Caroline sľub mlčanlivosti.
Damon využíva novonájdeného dôverníka, ktorý mu pomôže nájsť skutočný význam a moc Mesačného kameňa. Jeremy a Bonnie stretávajú Luka, nového študenta s prekvapujúcou rodinnou históriou.